Spirit Symphony


IMG_2101 lite


I desse dagar blir plata Spirit Symphony lansert med Rhoda Ondeng Wilhelmsen og Ola Ohm.
Ein strykekvintett beståande av Bjarte Mo, Benedicte Kyllingstad, Wouter Raubenheimer, Stephanie Blanchard, Magnhild Mo og Ida Mo er og med.
Her finn du salmer, spirituals og klassiske perler - innspelt for å ære Gud i ein åndeleg symfoni av kristne musikarar!