(English follows below)

Ola Ohm er eigar av platemerket O2 Records, og utgjevar av platene «Fortapt i undring» og «Håp». Han har og spelt inn plata «Lengt» (2004), som blei utgitt av Voice. Voice er no nedlagt, og rettane er overdregne til O2 Records.

Kortfatta CV:

- Eg er utdanna kantor frå Guildhall School of Music and Drama, London, og Høgskulen i Stavanger, avdeling for kunstfag (1997-2002)
- I tillegg er eg utdanna prest frå Misjonshøgskulen (2002-2008)

- For tida jobbar eg som prest i Vardeneset menighet i Stavanger

- Elles tar eg oppdrag som musikar på piano og orgel


Ola Ohm owns the record label O2 Records, which has released the records «Fortapt i undring» (Lost in wonder) og «Håp» “Håp” (Hope). He has also recorded «Lengt» (Longing, 2004), which was released by Voice. Voice has now been dissolved, and the rights are surrendered to O2 Records.

CV in short:

- I am educated as an organist from Guildhall School of Music and Drama, London, and Stavanger University College (1997-2002)
- I also have a Master’s degree in Theology from The School of Mission and Theology, Stavanger (2002-2008)

- At present I work as a Lutheran minister in Vardeneset church in Stavanger

- I can also be hired as a musician on piano or organ to concerts, celebrations etc.